فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


انتقال یک دامنه

تمایل دارید تا دامنه به ما انتقال داده شود؟ اگر تمایل دارید، دامنه خود را در زیر وارد کنید.

www.

تعرفه کليه پسوند هاي قابل ثبت در اُکسين سرور

پسوند سال ثبت تمديد انتقال
com 1 67,000 تومان 67,000 تومان 67,000 تومان
net 1 75,000 تومان 75,000 تومان 75,000 تومان
org 1 78,000 تومان 78,000 تومان 78,000 تومان
ir 1 4,500 تومان 4,500 تومان 4,500 تومان
ir 5 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
in 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
info 1 80,000 تومان 80,000 تومان 80,000 تومان
asia 1 95,000 تومان 95,000 تومان 95,000 تومان
id.ir 1 3,700 تومان 3,700 تومان 3,700 تومان
co.ir 1 3,700 تومان 3,700 تومان 3,700 تومان
org.ir 1 3,700 تومان 3,700 تومان 3,700 تومان
net.ir 1 3,700 تومان 3,700 تومان 3,700 تومان
ac.ir 1 3,700 تومان 3,700 تومان 3,700 تومان
sch.ir 1 3,700 تومان 3,700 تومان 3,700 تومان
gov.ir 1 3,700 تومان 3,700 تومان 3,700 تومان
biz 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
co 1 185,000 تومان 185,000 تومان 185,000 تومان
co.uk 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
eu 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
me 1 170,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
mobi 1 135,000 تومان 135,000 تومان 135,000 تومان
name 1 75,000 تومان 75,000 تومان 75,000 تومان
pro 1 122,000 تومان 122,000 تومان 122,000 تومان
tv 1 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
us 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
ws 1 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
click 1 75,000 تومان 75,000 تومان 75,000 تومان
club 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
gift 1 525,000 تومان 525,000 تومان 525,000 تومان
online 1 170,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
photo 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
xyz 1 95,000 تومان 95,000 تومان 95,000 تومان