فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


انتقال یک دامنه

تمایل دارید تا دامنه به ما انتقال داده شود؟ اگر تمایل دارید، دامنه خود را در زیر وارد کنید.

www.

تعرفه کليه پسوند هاي قابل ثبت در اُکسين سرور

پسوند سال ثبت تمديد انتقال
com 1 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
net 1 46,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
org 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
ir 1 4,300 تومان 4,300 تومان 4,300 تومان
ir 5 12,800 تومان 12,800 تومان 12,800 تومان
in 1 43,000 تومان 43,000 تومان 43,000 تومان
info 1 48,000 تومان 48,000 تومان 48,000 تومان
asia 1 53,000 تومان 53,000 تومان 53,000 تومان
adult 1 350,000 تومان 350,000 تومان 350,000 تومان
at 1 62,000 تومان 62,000 تومان 62,000 تومان
am 1 395,000 تومان 395,000 تومان 395,000 تومان
amsterdam 1 170,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
audio 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
id.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
co.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
org.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
net.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
ac.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
sch.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
gov.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
biz 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
bz 1 220,000 تومان 220,000 تومان 220,000 تومان
ca 1 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
cc 1 90,000 تومان 90,000 تومان 90,000 تومان
co 1 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان
co.in 1 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
co.uk 1 33,000 تومان 33,000 تومان 33,000 تومان
com.co 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
de 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
es 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
eu 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
firm.in 1 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
gen.in 1 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
ind.in 1 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
me 1 80,000 تومان 80,000 تومان 80,000 تومان
me.uk 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
mn 1 290,000 تومان 290,000 تومان 290,000 تومان
mobi 1 90,000 تومان 90,000 تومان 90,000 تومان
name 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
net.co 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
net.in 1 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
nl 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
org.in 1 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
org.uk 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
pro 1 75,000 تومان 75,000 تومان 75,000 تومان
pw 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
ru 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
tel 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
tv 1 130,000 تومان 130,000 تومان 130,000 تومان
us 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
ws 1 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
bargains 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
black 1 180,000 تومان 180,000 تومان 180,000 تومان
blackfriday 1 160,000 تومان 160,000 تومان 160,000 تومان
blue 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
ch 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
christmas 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
click 1 33,000 تومان 33,000 تومان 33,000 تومان
club 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
co.at 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
college 1 265,000 تومان 265,000 تومان 265,000 تومان
com.es 1 25,000 تومان 25,000 تومان 25,000 تومان
design 1 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
diet 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
fans 1 300,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان
flowers 1 110,000 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
fr 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
frl 1 175,000 تومان 175,000 تومان 175,000 تومان
gift 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
green 1 300,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان
guitars 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
help 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
hiphop 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
host 1 385,000 تومان 385,000 تومان 385,000 تومان
hosting 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
it 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
kim 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
li 1 62,000 تومان 62,000 تومان 62,000 تومان
link 1 46,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
lol 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
love 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
ltd.uk 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
net.uk 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
ninja 1 75,000 تومان 75,000 تومان 75,000 تومان
nom.es 1 25,000 تومان 25,000 تومان 25,000 تومان
online 1 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
or.at 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
org.es 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
photo 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
photos 1 82,000 تومان 82,000 تومان 82,000 تومان
pics 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
pink 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
plc.uk 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
pm 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
poker 1 180,000 تومان 180,000 تومان 180,000 تومان
press 1 290,000 تومان 290,000 تومان 290,000 تومان
property 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
re 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
red 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
republican 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
rest 1 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
rocks 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
shiksha 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
site 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
space 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
tech 1 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان
tf 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
tw 1 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان
vote 1 310,000 تومان 310,000 تومان 310,000 تومان
voto 1 310,000 تومان 310,000 تومان 310,000 تومان
website 1 95,000 تومان 95,000 تومان 95,000 تومان
wf 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
wiki 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
xyz 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
yt 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان