فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

پایه

فضا: 20 گیگابایت (هارد SSD)

پهنای باند: نامحدود

کلیه امکانات نامحدود

ادان دامین: نامحدود

منابع اختصاصی: 10 درصد منابع سرور

کنترل پنل: دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

وب سرور هندل: لایت اسپید (2 برابر سرعت)

انتقال رایگان سایت شما از سرویس دهنده های دیگر

تحویل: به صورت آنی (بلافاصله پس از پرداخت)

300,000 ریال ماهیانه
برنزی

فضا: 30 گیگابایت (هارد SSD)

پهنای باند: نامحدود

کلیه امکانات نامحدود

ادان دامین: نامحدود

منابع اختصاصی: 20 درصد منابع سرور

کنترل پنل: دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

وب سرور هندل: لایت اسپید (2 برابر سرعت)

انتقال رایگان سایت شما از سرویس دهنده های دیگر

تحویل: به صورت آنی (بلافاصله پس از پرداخت)

500,000 ریال ماهیانه
نقره ای

فضا: 40 گیگابایت (هارد SSD)

پهنای باند: نامحدود

کلیه امکانات نامحدود

ادان دامین: نامحدود

منابع اختصاصی: 30 درصد منابع سرور

کنترل پنل: دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

وب سرور هندل: لایت اسپید (2 برابر سرعت)

انتقال رایگان سایت شما از سرویس دهنده های دیگر

تحویل: به صورت آنی (بلافاصله پس از پرداخت)

700,000 ریال ماهیانه
طلایی

فضا: 50 گیگابایت (هارد SSD)

پهنای باند: نامحدود

کلیه امکانات نامحدود

ادان دامین: نامحدود

منابع اختصاصی: 40 درصد منابع سرور

کنترل پنل: دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

وب سرور هندل: لایت اسپید (2 برابر سرعت)

انتقال رایگان سایت شما از سرویس دهنده های دیگر

تحویل: به صورت آنی (بلافاصله پس از پرداخت)

1,000,000 ریال ماهیانه
ویژه

فضا: 70 گیگابایت (هارد SSD)

پهنای باند: نامحدود

کلیه امکانات نامحدود

ادان دامین: نامحدود

منابع اختصاصی: 50 درصد منابع سرور

کنترل پنل: دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

وب سرور هندل: لایت اسپید (2 برابر سرعت)

انتقال رایگان سایت شما از سرویس دهنده های دیگر

تحویل: به صورت آنی (بلافاصله پس از پرداخت)

1,500,000 ریال ماهیانه
حرفه ایی

فضا: 80 گیگابایت (هارد SSD)

پهنای باند: نامحدود

کلیه امکانات نامحدود

ادان دامین: نامحدود

منابع اختصاصی: 60 درصد منابع سرور

کنترل پنل: دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

وب سرور هندل: لایت اسپید (2 برابر سرعت)

انتقال رایگان سایت شما از سرویس دهنده های دیگر

تحویل: به صورت آنی (بلافاصله پس از پرداخت)

1,750,000 ریال ماهیانه
پیشنهادی

فضا: 100 گیگابایت (هارد SSD)

پهنای باند: نامحدود

کلیه امکانات نامحدود

ادان دامین: نامحدود

منابع اختصاصی: 70 درصد منابع سرور

کنترل پنل: دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

وب سرور هندل: لایت اسپید (2 برابر سرعت)

انتقال رایگان سایت شما از سرویس دهنده های دیگر

تحویل: به صورت آنی (بلافاصله پس از پرداخت)

2,000,000 ریال ماهیانه
اُکسین

فضا: 120 گیگابایت (هارد SSD)

پهنای باند: نامحدود

کلیه امکانات نامحدود

ادان دامین: نامحدود

منابع اختصاصی: 85 درصد منابع سرور

کنترل پنل: دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

وب سرور هندل: لایت اسپید (2 برابر سرعت)

انتقال رایگان سایت شما از سرویس دهنده های دیگر

تحویل: به صورت آنی (بلافاصله پس از پرداخت)

2,500,000 ریال ماهیانه