فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

سرور اختصاصی Silver

CPU: Intel Xeon E3-1240

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.3

RAM: 16 GB

Hard Disk: 1 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 1Gbps

Bandwidth: 10TB

IP: 5

Maximum IP: 32

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 1 - 2 Days

4,450,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی Bronze Elite

CPU: Intel Xeon E3-1240

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.3

RAM: 32 GB

Hard Disk: 2×1 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 1Gbps

Bandwidth: 10TB

IP: 5

Maximum IP: 32

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 1 - 2 Days

5,700,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی Silver Elite

CPU: Intel Xeon E3-1240

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.3

RAM: 32 GB

Hard Disk: 4×1 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 1Gbps

Bandwidth: 10TB

IP: 5

Maximum IP: 32

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 1 - 2 Days

9,500,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی Platinum Elite

CPU: Intel Xeon 2 x E5-2620

CPU Core: 12

CPU Thread: 24

CPU Freq (GHz): 2

RAM: 128 GB

Hard Disk: 4×1 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 1Gbps

Bandwidth: 10TB

IP: 5

Maximum IP: 32

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 1 - 2 Days

18,900,000 ریال ماهیانه