فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

سرور اختصاصی Server-5

CPU: Intel Xeon E3-1230v3

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.3

RAM: 8 GB

Hard Disk: 1×500 GB SATA

Port: 100Mbps

Port Guaranteed: 100Mbps

Bandwidth: 10TB

IP: 5

Maximum IP: 64

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 3 - 5 Days

7,530,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی Server-10

CPU: Intel Xeon 5620

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 2.4

RAM: 32 GB

Hard Disk: 2×500 GB SATA

Port: 100Mbps

Port Guaranteed: 100Mbps

Bandwidth: 10TB

IP: 5

Maximum IP: 64

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 3 - 5 Days

10,200,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی Server-13

CPU: Intel Xeon 2 x 5520

CPU Core: 8

CPU Thread: 16

CPU Freq (GHz): 2.26

RAM: 64 GB

Hard Disk: 4×500 GB SATA

Port: 100Mbps

Port Guaranteed: 100Mbps

Bandwidth: 10TB

IP: 5

Maximum IP: 64

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 3 - 5 Days

12,820,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی Server-14

CPU: Intel Xeon 2 x 5620

CPU Core: 8

CPU Thread: 16

CPU Freq (GHz): 2.4

RAM: 32 GB

Hard Disk: 2×500 GB SATA

Port: 100Mbps

Port Guaranteed: 100Mbps

Bandwidth: 10TB

IP: 5

Maximum IP: 64

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 3 - 5 Days

13,220,000 ریال ماهیانه