فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

سرور اختصاصی DellSSD

CPU: Intel Xeon 2 x L5420

CPU Core: 8

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 2.5

RAM: 16 GB

Hard Disk: 240 GB SSD

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: No

Bandwidth: 10TB

IP: 8

Maximum IP: 64

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 3 - 5 Days

1,650,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی Dell36

CPU: Intel Xeon 2 x L5520

CPU Core: 8

CPU Thread: 16

CPU Freq (GHz): 2.26

RAM: 36 GB

Hard Disk: 2 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: No

Bandwidth: 10TB

IP: 8

Maximum IP: 64

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 3 - 5 Days

2,000,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی HP DL180

CPU: Intel Xeon 2 x L5520

CPU Core: 8

CPU Thread: 16

CPU Freq (GHz): 2.26

RAM: 24 GB

Hard Disk: 4 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: No

Bandwidth: 10TB

IP: 8

Maximum IP: 64

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 3 - 5 Days

2,400,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی HP DL160

CPU: Intel Xeon 2 x E5620

CPU Core: 8

CPU Thread: 16

CPU Freq (GHz): 2.4

RAM: 48 GB

Hard Disk: 2x2 TB SAS

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: No

Bandwidth: 10TB

IP: 8

Maximum IP: 64

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: No

Availability: 3 - 5 Days

3,000,000 ریال ماهیانه