فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

سرور اختصاصی EX41

CPU: Core™ i7-6700

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.4

RAM: 32 GB DDR4

Hard Disk: 2×4 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 1Gbps

Bandwidth: 30TB

IP: 1

Maximum IP: 32

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100GB

Availability: 2 - 5 Days

1,770,000 ریال ماهیانه + 3,570,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی EX41-SSD

CPU: Core™ i7-6700

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.4

RAM: 32 GB DDR4

Hard Disk: 2×500 GB SSD

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 1Gbps

Bandwidth: 30TB

IP: 1

Maximum IP: 32

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100GB

Availability: 2 - 5 Days

1,770,000 ریال ماهیانه + 3,570,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی EX51

CPU: Core™ i7-6700

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.4

RAM: 64 GB DDR4

Hard Disk: 2×4 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 1Gbps

Bandwidth: 30TB

IP: 1

Maximum IP: 32

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100GB

Availability: 2 - 5 Days

2,240,000 ریال ماهیانه + 4,480,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی PX121

CPU: Intel Xeon E5-1650v3

CPU Core: 6

CPU Thread: 12

CPU Freq (GHz): 3.5/3.8

RAM: 256 GB DDR4 ECC

Hard Disk: 2×4 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 1Gbps

Bandwidth: 50TB

IP: 1

Maximum IP: 32

Anti-DDoS: No

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100GB

Availability: 2 - 5 Days

5,300,000 ریال ماهیانه + 5,300,000 ریال هزینه راه اندازی