فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

اسلب 1 نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی دامنه های بین المللی Resello

هزینه راه اندازی 50,000 هزار تومان (شارژ اولیه)
500,000 ریال یکبار
اسلب 2 نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی دامنه های بین المللی Resello

هزینه راه اندازی 100,000 هزار تومان (شارژ اولیه)
1,000,000 ریال یکبار
اسلب 3 نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی دامنه های بین المللی Resello

هزینه راه اندازی 150,000 هزار تومان (شارژ اولیه)
1,500,000 ریال یکبار
اسلب 4 نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی دامنه های بین المللی Resello

هزینه راه اندازی 200,000 هزار تومان (شارژ اولیه)
2,000,000 ریال یکبار
اسلب 5 نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی دامنه های بین المللی Resello

هزینه راه اندازی 300,000 هزار تومان (شارژ اولیه)
3,000,000 ریال یکبار