OxinServer > مرکز آموزش > دامنه > دامنه های بین المللی (com.و...)


نکات کلی دامنه های بین المللی
ثبت دامنه:در ابتدا قابل ذکر است، مدیریت دامنه های بین المللی در مجموعه اُکسین سرور از طریق پنل...
آموزش ورود به پنل دامنه های بین المللی
1- پس از ثبت دامنه؛ ابتدا وارد آدرس http://domain.oxinserver.com/ca/login شوید.2- بر روی Forgot...
آموزش ایجاد Child Name Server
1- ابتدا مطابق آموزش ورود به پنل دامنه های بین المللی مراحل ذکر شده را انجام دهید و سپس پس از...
آموزش تغییر دادن DNS دامنه
1- ابتدا مطابق آموزش ورود به پنل دامنه های بین المللی مراحل ذکر شده را انجام دهید و سپس پس از...
آموزش تغییر دادن مشخصات دامنه
1- ابتدا مطابق آموزش ورود به پنل دامنه های بین المللی مراحل ذکر شده را انجام دهید و سپس پس از...