فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

سرور اختصاصی SYS-IP-1

CPU: Intel Xeon W3520

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 2.66

RAM: 16 GB ECC

Hard Disk: 2×2 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 250Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 16

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100 GB

Availability: 1 - 2 Days

1,380,000 ریال ماهیانه + 2,280,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی SYS-IP-2

CPU: Intel Xeon W3520

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 2.66

RAM: 32 GB ECC

Hard Disk: 2×2 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 250Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 16

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100 GB

Availability: 1 - 2 Days

1,600,000 ریال ماهیانه + 2,280,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی E3-SAT-3

CPU: Intel Xeon E3 1245v2

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.4

RAM: 32 GB

Hard Disk: 2×2 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 250Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 16

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100 GB

Availability: 1 - 2 Days

1,810,000 ریال ماهیانه + 2,280,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی E5-SAT-2

CPU: Intel Xeon E5 1650

CPU Core: 6

CPU Thread: 12

CPU Freq (GHz): 3.1

RAM: 64 GB

Hard Disk: 2×3 TB SATA

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 250Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 16

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100 GB

Availability: 1 - 2 Days

3,200,000 ریال ماهیانه + 2,280,000 ریال هزینه راه اندازی