فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

سرور اختصاصی KS-3B

CPU: Core™ i5-750

CPU Core: 4

CPU Thread: 4

CPU Freq (GHz): 2.67

RAM: 16 GB

Hard Disk: 2 TB SATA

Port: 100Mbps

Port Guaranteed: 100Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: No

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100 GB

Availability: 1 - 2 Days

910,000 ریال ماهیانه + 480,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی KS-4A

CPU: Core™ i7-920

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 2.66

RAM: 16 GB

Hard Disk: 2 TB SATA

Port: 100Mbps

Port Guaranteed: 100Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: No

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100 GB

Availability: 1 - 2 Days

1,000,000 ریال ماهیانه + 480,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی KS-5

CPU: Xeon 2 x E5504

CPU Core: 8

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 2

RAM: 16 GB ECC

Hard Disk: 2 TB SATA

Port: 100Mbps

Port Guaranteed: 100Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: No

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100 GB

Availability: 1 - 2 Days

1,170,000 ریال ماهیانه + 480,000 ریال هزینه راه اندازی
سرور اختصاصی KS-6

CPU: Xeon 2 x E5530

CPU Core: 8

CPU Thread: 16

CPU Freq (GHz): 2.4

RAM: 24 GB

Hard Disk: 2 TB SATA

Port: 100Mbps

Port Guaranteed: 100Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: No

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 100 GB

Availability: 1 - 2 Days

1,380,000 ریال ماهیانه + 480,000 ریال هزینه راه اندازی