فروش ویژه نمایندگی میزبانی وب کشور فرانسه دیتاسنتر OVH

  • فضای میزبانی: 70 گیگابایت (هارد SAS)

  • پهنای باند: نامحدود

  • تعداد سایت قابل میزبانی: نامحدود

  • تمامی امکانات: نامحدود

60/000هزار تومان / ماهیانه


مرور محصولات و خدمات

سرور اختصاصی SP-64-S

CPU: Intel Xeon E5-1620v2

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.7/3.9

RAM: 64 GB ECC

Hard Disk: 2×2 TB SATA3

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 500Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 256

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 500 GB

Availability: 2 - 3 Days

4,520,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی SP-128

CPU: Intel Xeon E5-1650v2

CPU Core: 6

CPU Thread: 12

CPU Freq (GHz): 3.5/3.9

RAM: 128 GB ECC

Hard Disk: 2×2 TB SATA3

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 500Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 256

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 500 GB

Availability: 2 - 3 Days

6,800,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی FS-12T

CPU: Intel Atom C2750

CPU Core: 8

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 2.4/2.6

RAM: 16 GB ECC

Hard Disk: 3×4 TB SATA3

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 500Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 256

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 500 GB

Availability: 2 - 3 Days

3,620,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی FS-48T

CPU: Intel Xeon 1 x E5 2620v3

CPU Core: 6

CPU Thread: 12

CPU Freq (GHz): 2.4/3.2

RAM: 64 GB DDR4 ECC

Hard Disk: 12×4 TB SAS

Port: 10Gbps

Port Guaranteed: 500Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 256

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 500 GB

Availability: 2 - 3 Days

14,450,000 ریال ماهیانه
سرور اختصاصی ویژه SP-32

CPU: Intel Xeon E3-1231v3

CPU Core: 4

CPU Thread: 8

CPU Freq (GHz): 3.4/3.8

RAM: 32 GB ECC

Hard Disk: 2×2 TB SATA3

Port: 1Gbps

Port Guaranteed: 500Mbps

Bandwidth: Unlimited

IP: 1

Maximum IP: 256

Anti-DDoS: Yes

Support: Level one

Operating System: Selective

Control Panel: Selective

Backup Space Free: 500 GB

Availability: 2 - 3 Days

3,200,000 ریال ماهیانه